cập nhật danh sách
danh sách trúng tuyển
STT
Họ và tên
Số báo danh
Năm sinh
Tỉnh thành
 
1
Phan Hữu Duy
76
2005

Hà Tĩnh

2
Trần Minh Quang
1783
2006

Gia Lai

3
Lê Hồng Thuỷ
0658
2005

Lâm Đồng

4
Drong phú Thiên Phước
0275
2006

Lâm Đồng

5
Trần Thanh Sơn
2186
2006

Bình Dương