cập nhật danh sách
danh sách trúng tuyển
STT
Họ và tên
Số báo danh
Năm sinh
Tỉnh thành
 
1
Dương Minh Quang
144
02/02/2005

Tiền Giang

2
Phan Hữu Duy
76
12/6/2005

Hà Tĩnh

3
Nguyễn Văn Lượng
55
24/7/2004

Tiền Giang

4
Lê Hữu Toàn
10
08/11/2001

Tiền Giang