CÁCH THỨC THI TUYỂN
red bull tuyển chọn tài năng bóng đá
Cách thức thi tuyển cho sự kiện tuyển sinh tại Hà Nội (13-14/8)
Kỹ năng cá nhân: Kỹ thuật tâng bóng, chạy cự li 100m
Thi đấu đối kháng: nhóm 3v3, 5v5
CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM
Thí sinh được chấm điểm bởi Ban Huấn Luyện Viên đến từ CLB bóng đá
Hoàng Anh Gia Lai
(*) Lưu ý: Nội dung và tổng thời gian thi tuyển có thể được BTC điều chỉnh theo thực tế số lượng và chất lượng của thí sinh tham dự